Τροχοί & TIR

«Police on Line». Αποκτά τα φορολογικά στοιχεία επιχειρήσεων και οδηγών για αποφυγή συνωνυμίας

Με απόφαση του υπ. Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν κατα
Πέμπτη 13/04/2023 - 10:17
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του υπ. Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη, διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

Ειδικότερα, οι αστυνομικές αρχές θα μπορούν να αντλούν στοιχεία και πληροφορίες όπως:

- Λίστα Νομικών Τύπων

- Λίστα καταστάσεων μελών

- Λίστα Εθνικοτήτων

- Λίστα Οργανισμών

- Λίστα καταστάσεων μέλους

- Λίστα κατηγοριών

Παράλληλα, με διαφορετικές εφαρμογές θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες, όπως: 

  • «Βασικές πληροφορίες για έναν αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ»
  • Φορολογικό Μητρώο βάσει ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου κ.λπ.
  • Φορολογικό Μητρώο βάσει ΑΦΜ κ.α. 

Στοιχεία οδηγών

Επίσης, ορίζεται ότι στις πράξεις βεβαίωσης των παραβάσεων θα συμπληρώνεται απαραίτητα από τον αστυνομικό και ο ΑΦΜ του οδηγού «καθώς αποτελεί, στοιχείο μοναδικό για κάθε πολίτη, διευκολύνοντας αφενός την ταυτοποίηση των παραβατών τροχαίων παραβάσεων, προς αποφυγή βεβαίωσης αυτών σε άτομα με κοινά ή παραπλήσια στοιχεία (περιπτώσεις συνωνυμίας) και αφετέρου στην είσπραξη τυχόν μη καταβληθέντων υποχρεώσεων, από τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες».

Διερεύνηση Ποινικών Υποθέσεων

Ακόμα, στο σύστημα «Police on Line» θα είναι διαθέσιμος ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και για τη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων ή θα αναζητείται (ο ΑΦΜ) από τον αστυνομικό κατά τον έλεγχο που διενεργεί σε πρόσωπα για τον ίδιο λόγο.

Η σχετική απόφαση αναφέρει:

«Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους επί θεμάτων δημόσιας ασφάλειας, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διερευνούν υποθέσεις εγκλημάτων (μεταξύ άλλων) κατά της ζωής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, οικονομικών εγκλημάτων, λαθρεμπορίου, αρχαιοκαπηλίας κ.λπ. (Ν. 4249/2014). Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ΑΦΜ αποτελεί μοναδικό αριθμό που αποδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση σε κάθε φορολογούμενο ή ακόμη και σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες (Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι αυτός (ο αριθμός) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, λειτουργώντας ως ταυτότητα, διευκολύνοντας την έρευνα υποθέσεων όπως οι πιο πάνω περιγραφόμενες, στις οποίες είναι σύνηθες το φαινόμενο να μην εμφαίνονται τα ονοματεπωνυμικά αλλά και τα φορολογικά στοιχεία τω εμπλεκόμενων».

PreviousNext