Τροχοί & TIR

Παράταση για γεωργικά τρακτέρ

Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και τη
Πέμπτη 13/04/2023 - 10:44
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21.5.1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιαστούν με αυτή μέχρι και την 31.12.2023.

Η παραπάνω παράταση δόθηκε με πρόσφατη αριθμ. Γ3Β/460/107056 απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου.

Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/ Γ4/2366/27.5.2009 (Β΄ 1156) υπουργικής απόφασης».

PreviousNext