Πώς ασφαλίζουν τα βυτιοφόρα μεταφοράς LPG

Πέμ, 21/01/2021 - 10:56

Διευκρινίσεις για το σύστημα ασφαλείας των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς LPG παρείχε το υπ. Μεταφορών, αναφέροντας ότι «η ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας του βυτιοφόρου που γίνεται με το σύστημα διαμανδάλωσης (INTERLOCK) έγκειται κατά ελάχιστο στο κλείσιμο των ποδοβαλβίδων του βυτιοφόρου και την απενεργοποίηση της αντλίας LPG αυτού».

Με την ίδια εγκύκλιο (της 20/1/21), δίδονται πρόσθετες διευκρινίσεις επί της διενέργειας επιθεωρήσεων σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG) και σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG).

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως αν διαπιστωθεί κατά τη διενέργεια επιθεώρησης από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η απουσία ή η μη ορθή λειτουργία του συστήματος διαμανδάλωσης (INTERLOCK), εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της σχετικής υπουργικής απόφασης, στην οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας της εγκατάστασης, πριν από την προειδοποίηση σφράγισης προηγείται η διαδικασία κλήσης απόψεων του εκμεταλλευτή του πρατηρίου, η οποία ολοκληρώνεται εντός διαστήματος 30 ημερολογιακών ημερών. Η προειδοποίηση σφράγισης πραγματοποιείται μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού.