Τροχοί & TIR

Πώς μεταβιβάζεται ταξί που έληξε το όριο ηλικίας απόσυρσης

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία σχετική με τη μεταβίβαση Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) - ΤΑΞΙ οχημάτων για τα οποία έχει λήξει το όριο ηλικίας απόσυρσης του οχήματος παρέχει ο Υφυπουργός Υποδομών
Παρασκευή 14/01/2022 - 15:04
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία σχετική με τη μεταβίβαση Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) - ΤΑΞΙ οχημάτων για τα οποία έχει λήξει το όριο ηλικίας απόσυρσης του οχήματος παρέχει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλος.

Η ακολουθητέα διαδικασία έχει ως εξής:

1. Ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος του οποίου έχει λήξει το όριο ηλικίας απόσυρσης υποβάλλει αίτηση για τη μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Οικείας Περιφέρειας, καταθέτοντας την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτού.

2. Η Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας προς την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, εκδίδει απογραφικό του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θέτοντας επί του απογραφικού την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ».

3. Με βάση το ανωτέρω απογραφικό, ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος προβαίνει στη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος με καταχώρηση της πράξης μεταβίβασης τόσο στο βιβλιάριο μεταβολών του οχήματος όσο και στο εν λόγω απογραφικό.

4. Στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ο νέος ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας αίτηση για τον αποχαρακτηρισμό του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος του οποίου το όριο ηλικίας απόσυρσης έχει λήξει, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση αποχαρακτηρισμού του οχήματος.

5. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών να θέσει σε κυκλοφορία νέο όχημα στη θέση του αποχαρακτηρισθέντος οχήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του ν. 4070/2012 (Α' 82), υποβάλλοντας αίτηση στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

6. Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, προς την οποία υποβλήθηκε η αίτηση εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχήματος στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, παραδίδοντας σ' αυτόν και τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η θέση σε κυκλοφορία νέου Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ οχήματος σε αντικατάσταση, είτε παλαιού αποχαρακτηρισθέντος οχήματος είτε οχήματος που έχει λήξει το όριο ηλικίας απόσυρσής του όπως αναφέρεται ανωτέρω, πρέπει να συντελείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, πέραν της οποίας δεν είναι εφικτή η θέση σε κυκλοφορία νέου Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ οχήματος.

PreviousNext