μεταβίβαση ταξί

ταξι

Χωρίς επιθεώρηση η μεταβίβαση ταξί

Διευκρινίσεις παρέχει με σημερινή εγκύκλιό του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, σχετικά με τη μεταβίβαση Επιβατηγών Δημοσίας

Πώς μεταβιβάζεται ταξί που έληξε το όριο ηλικίας απόσυρσης

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία σχετική με τη μεταβίβαση Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) - ΤΑΞΙ οχημάτων για τα οποία έχει λήξει το όριο ηλικίας

Φίλτρα