Τροχοί & TIR

Πώς πρέπει να μεταφέρονται παιδικά καρότσια, ζώα, ποδήλατα και αποσκευές με τα λεωφορεία

Καθώς οι προστριβές και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ επιβατών και οδηγών λεωφορείων -αστικών ή υπεραστικών- είναι αρκετά συχνές εξαιτίας των μεταφερόμενων καροτσιών, ζώων ή αποσκευών, το υπ. Μεταφορών έ
Τρίτη 02/01/2024 - 12:26
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθώς οι προστριβές και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ επιβατών και οδηγών λεωφορείων -αστικών ή υπεραστικών- είναι αρκετά συχνές εξαιτίας των μεταφερόμενων καροτσιών, ζώων ή αποσκευών, το υπ. Μεταφορών έχει συντάξει τον «Κανονισμό Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ) και μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό, τραμ)» στον οποίο τώρα περιλαμβάνονται και οι διεθνείς τακτικές γραμμές.

Ειδικότερα, στον νέο κανονισμό περιλαμβάνονται:

α. οι τακτικές αστικές γραμμές που εκτελούνται με οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ),

β. οι τακτικές υπεραστικές γραμμές που εκτελούνται με οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία),

γ. οι τακτικές διεθνείς γραμμές που εκτελούνται με οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία) όταν είτε το αρχικό σημείο επιβίβασης είτε το τελικό σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, και

δ. οι έκτακτες γραμμές που εκτελούνται με οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία) όταν είτε το αρχικό σημείο επιβίβασης είτε το τελικό σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Μεταφορά παιδικών καροτσιών: Για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών με τη χρήση βρεφικού/παιδικού καροτσιού στην περίπτωση των αστικών τακτικών γραμμών με οδικά μέσα (Λεωφορεία), συνίσταται όπως ο συνοδός:

• Επιβιβαστεί/αποβιβαστεί από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες).

• Μεταφέρει το βρεφικό/παιδικό καρότσι διπλωμένο.

Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή ο συνοδός του παιδιού προτιμά να μεταφέρει το παιδί μέσα σε αυτό, επιτρέπεται η μεταφορά ενός ανοικτού παιδικού καροτσιού ανά όχημα ή δύο (2) για αρθρωτά λεωφορεία και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ) και μόνον εφόσον ο οδηγός κρίνει ότι η πληρότητα του οχήματος το επιτρέπει.

Μετακίνηση με ζώα: Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/ συρμού και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας), εφόσον:

• Είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 70εκ. x 40εκ. x 50εκ. για την περίπτωση των τακτικών αστικών γραμμών ή σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 50εκ. x 40εκ. x 35εκ. για την περίπτωση των υπεραστικών τακτικών καθώς και των έκτακτων γραμμών.

• Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους.

• Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας- διαβατήριο του ζώου.

• Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.

• Τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων/συρμών, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου- εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών.

• Στην περίπτωση τακτικών υπεραστικών ή διεθνών, γραμμών καθώς και έκτακτων γραμμών, μεταφέρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στο χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα).

• Ειδικώς, οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέρονται ως εξής:

• Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

• Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές Κομίστρου ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσής του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.

Μεταφορά ποδηλάτου: 

• Στις τακτικές αστικές γραμμές με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/συρμού και την ασφάλεια των επιβατών, η μεταφορά ποδηλάτων, ως εξής:

• Στα λεωφορεία επιτρέπεται, αποκλειστικώς, η μεταφορά αναδιπλούμενων (σπαστών) ποδηλάτων μεγέθους έως 20’’. Για τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των επιβατών και για την αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού αυτών, τα εν λόγω ποδήλατα μεταφέρονται απαραιτήτως εντός ειδικής αποθηκευτικής τσάντας μεταφοράς/χειραποσκευής (μέγιστων διαστάσεων 33 x 66 x 80εκατ., με ιμάντες ασφάλισης) από όπου δεν εξέχουν μηχανικά μέρη αυτών.

• Στο Μετρό και το Τραμ επιτρέπεται η μεταφορά και συμβατικών ποδηλάτων, έως δύο (2) ανά συρμό. Οι ποδηλατιστές, κατά τη μετακίνησή τους στις αποβάθρες και γενικότερα σε όλους τους χώρους των σταθμών, κυκλοφορούν πεζοί, δεν χρησιμοποιούν τις κυλιόμενες κλίμακες των σταθμών, μπορούν ωστόσο να κάνουν χρήση των ανελκυστήρων. Η είσοδος αυτών στο συρμό γίνεται από την τελευταία θύρα.

• Εάν οι συνθήκες μεταφοράς εντός του οχήματος/ συρμού δεν το επιτρέπουν, ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση ενός επιβάτη με ποδήλατο.

• Κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα πλησίον των γραμμών του Μετρό, του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου και του Τραμ δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποδηλάτων λόγω της μεγάλης επιβατικής κίνησης στους συρμούς και τις αποβάθρες.

Μεταφορά ηλεκτρικών πατινιών: 

• Στις τακτικές αστικές γραμμές με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη, η μεταφορά Ελαφρού Προσωπικού Ηλεκτρικού Οχήματος (Ε.Π.Η.Ο.) πατινιού (e- scooter), ως εξής:

• Στα λεωφορεία επιτρέπεται η μεταφορά αποκλειστικώς αναδιπλούμενων (σπαστών) πατινιών. Για τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των επιβατών και για την αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού αυτών, τα εν λόγω ηλεκτροκίνητα πατίνια (e-scooters) μεταφέρονται απαραιτήτως εντός ειδικής αποθηκευτικής τσάντας μεταφοράς/χειραποσκευής (μέγιστων διαστάσεων 110x50x20εκατ., με ιμάντες ασφάλισης) από όπου δεν εξέχουν μηχανικά μέρη αυτών.

• Στο Μετρό και το Τραμ επιτρέπεται η μεταφορά αναδιπλούμενων (σπαστών) πατινιών έως δύο (2) ανά συρμό. Οι χρήστες των εν λόγω πατινιών, κατά τη μετακίνησή τους στις αποβάθρες και γενικότερα σε όλους τους χώρους των σταθμών, κυκλοφορούν πεζοί, δεν χρησιμοποιούν τις κυλιόμενες κλίμακες των σταθμών, μπορούν ωστόσο να κάνουν χρήση των ανελκυστήρων. Η είσοδος αυτών στο συρμό γίνεται από την τελευταία θύρα.

• Εάν οι συνθήκες μεταφοράς εντός του οχήματος/ συρμού δεν το επιτρέπουν, ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση ενός επιβάτη με πατίνι.

• Κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα πλησίον των γραμμών του Μετρό και του Τραμ δεν επιτρέπεται η μεταφορά πατινιών λόγω της μεγάλης επιβατικής κίνησης στους συρμούς και τις αποβάθρες.

• Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοι των μεταφερόμενων πατινιών πρέπει να βρίσκονται πλησίον αυτών και μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών. 

Σημειώνεται ότι στις υπεραστικές και διεθνείς, τακτικές και έκτακτες, γραμμές επιτρέπεται, η μεταφορά πατινιών, στο χώρο των αποσκευών.

Μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων: 

• Στις τακτικές αστικές γραμμές με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/συρμού και την ασφάλεια των επιβατών, η μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων, ως εξής:

• Αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές, σακίδια κ.λπ.) κρατούνται ανά χείρας, δεν φέρονται στους ώμους ούτε τοποθετούνται στα καθίσματα.

• Οι διαστάσεις των μεγαλύτερων αποσκευών δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 100εκ x 60εκ x 25εκ, το βάρος τους τα 25 kg ενώ το μήκος λοιπών μεταφερόμενων αντικειμένων δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,70μ.

• Στα λεωφορεία, η επιβίβαση/αποβίβαση επιβατών με αποσκευές γίνεται μόνο από τη μεσαία (-ες) θύρα (-ες).

• Στα λεωφορεία, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μεταφερόμενων «καροτσιών λαϊκής» είναι δύο (2) για τα κανονικά και αρθρωτά λεωφορεία και τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ) και ένα (1) για τα MIDI λεωφορεία.

• Οι αποσκευές και τα λοιπά μεταφερόμενα αντικείμενα τοποθετούνται στους ελεύθερους χώρους των οχημάτων/συρμών, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου- εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των εισιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών.

• Οι κάτοχοι των αποσκευών βρίσκονται πλησίον αυτών και μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών.

• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνων, εύφλεκτων αιχμηρών, δηλητηριωδών, ρυπαρών ή δύσοσμων υλών και υλικών, καθώς και, εν γένει, αντικειμένων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.

• Εάν οι συνθήκες μεταφοράς εντός του οχήματος δεν το επιτρέπουν, ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση ενός επιβάτη με αποσκευές ή λοιπά αντικείμενα.

• στις τακτικές υπεραστικές ή διεθνείς γραμμές και στις έκτακτες, γραμμές επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντεταλμένου προσωπικού του μεταφορέα, η μεταφορά αποσκευών και λοιπών αντικειμένων, ως εξής:

• Οι αποσκευές επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων, πατινιών (e-scooters) βρεφικών/παιδικών καροτσιών, δεμάτων, τοποθετούνται στο χώρο αποσκευών του λεωφορείου.

• Αποσκευές μικρών διαστάσεων (χειραποσκευές, σακίδια κ.λπ.) πρέπει για την ασφάλεια των επιβαινόντων να μην κρατούνται ανά χείρας, αλλά να τοποθετούνται στα ειδικά ράφια αποσκευών που διαθέτει το λεωφορείο.

• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά επικίνδυνων, εύφλεκτων αιχμηρών, δηλητηριωδών, ρυπαρών ή δύσοσμων υλών και υλικών, καθώς και, εν γένει, αντικειμένων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα των επιβατών.

• Η μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών επιτρέπεται στις υπεραστικές τακτικές γραμμές.

• Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων δεμάτων στις διεθνείς τακτικές γραμμές εκτός ΕΕ.

• Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφορείς δεν ευθύνονται για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων των επιβατών κατά την διάρκεια της μεταφοράς.

• Το σύνολο βρεφικών/παιδικών καροτσιών, ποδηλάτων, ηλεκτροκίνητων πατινιών (e-scooters) και καροτσιών λαϊκής που επιτρέπεται να μεταφέρονται στις τακτικές αστικές γραμμές με οδικά οχήματα δεν υπερβαίνει τα δύο (2) ανά όχημα.

PreviousNext