Πώς θα πάρετε ανεξάρτητες άδειες για τα ρυμουλκούμενά σας

Σάβ, 05/03/2022 - 09:00

Όπως γνωρίζετε από τις 17 Φεβρουαρίου 2022 έχει τεθεί σε ισχύ η έκδοση ανεξάρτητων αδειών ρυμουλκούμενων οχημάτων – επικαθήμενων ή συρόμενων στη βάση μιας διαδικασίας που προβλέπεται από τη σχετική υπ. απόφαση.

Σκοπός αυτής της απόφασης είναι να δοθεί τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα, καθώς έως σήμερα, τα ρυμουλκούμενα κυκλοφορούσαν χωρίς έντυπο άδειας κυκλοφορίας, αλλά με ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, το οποίο συνδεόταν με συγκεκριμένο μηχανοκίνητο όχημα, τράκτορα ή μονό φορτηγό.

Πλέον, αποσυνδέεται η κυκλοφορία των ρυμουκλούμενων με συγκεκριμένο όχημα, με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφορικής δραστηριότητας. Παύει δηλαδή ο περιορισμός της έλξης συγκεκριμένων ρυμουλκούμενων από συγκεκριμένο τράκτορα.

Επειδή, ωστόσο, δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα για τα ρυμουλκούμενα Ο1, δηλαδή τα ελαφρά τρέιλερ μέχρι 750 κιλά, αρκετοί αυτοκινητιστές ρώτησαν το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR τι ισχύει για τα επικαθήμενα και τα συρόμενα.

Η διαδικασία για τα βαριά ρυμουλκούμενα

Αρχικά, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όλα τα ρυμουλκούμενα χαρακτηρίζονται με το γράμμα Ο, το οποίο ακολουθείται από τους αριθμούς Ο1, Ο2, Ο3, και Ο4, ανάλογα με το μικτό βάρος του ρυμουλκούμενου.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε μόνο στα ρυμουλκούμενα Ο3, αυτά με μέγιστο βάρος πάνω από 3,5 τόνους και μέχρι 10 τόνους, καθώς και στην πιο συνηθισμένη κατηγορία, τη Ο4, που προσδιορίζει όλα τα ρυμουλκούμενα πάνω από 10 τόνους.

Για τα ρυμουλκούμενα, λοιπόν, Ο3 και Ο4:

1. Εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας και χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και τίθενται σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Στον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών προτάσσεται:

α) το διακριτικό γράμμα «Ρ» για τα οχήματα Δημόσιας Χρήσης και

β) συνδυασμός δύο χαρακτήρων με αρχικό το διακριτικό γράμμα «Τ» για τα λοιπά.

1

2. Για την απόδειξη της νόμιμης κυριότητας ή κατοχής των οχημάτων κατηγορίας Ο κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται:

• Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Ξένη άδεια κυκλοφορίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια.

γ) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος (εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας).

• Για τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Πιστοποιητικό Ταξινόμησης, εφόσον απαιτείται.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος.

• Για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα οχήματα:

α) Προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.

β) Τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ή δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά κ.λπ., στα οποία αναγράφεται ο αριθμός αναγνώρισης του οχήματος, εφόσον η προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας ή το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης δεν έχουν εκδοθεί στο όνομα του προσώπου στο οποίο θα εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Για τη μορφή και τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων, προηγείται ο προσδιορισμός των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών και για τον λόγο αυτό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

• Για τα καινούργια οχήματα:

α) δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

β) δελτίο κοινοποίησης της έγκρισης τύπου ΕΚ μικρών σειρών και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή

γ) δελτίο κοινοποίησης εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών, και πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή πρωτότυπης υπογεγραμμένης δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή

δ) πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης ΕΚ τύπου μικρών σειρών, εθνικής έγκρισης τύπου μικρών σειρών και μεμονωμένης έγκρισης οχημάτων.

• Για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό ρυμουλκούμενα οχήματα απαιτείται η ξένη άδεια κυκλοφορίας.

• Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα απαιτείται, επίσης, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Τέλος, συνιστούμε πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε ενέργεια, να απευθυνθείτε στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας αναφέροντας ότι ενδιαφέρεστε για χορήγηση ανεξάρτητης άδειας (Ρ) για ρυμουλκούμενο κατηγορίας Ο4 (ή Ο3).