Τροχοί & TIR

Ποσά ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στον τομέα «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Καθορίστηκαν για φέτος τα ποσά και το είδος των ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022 έτους 2022
Πέμπτη 14/07/2022 - 10:01
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν για φέτος τα ποσά και το είδος των ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022 έτους 2022.

Ποσό φορολογικής απαλλαγής: Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του ν. 4887/2022 (άρθρα 72 έως 77), που προκηρύσσεται το έτος 2022, καθορίζεται στα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000,00) ευρώ.

Ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης: Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του ν. 4887/2022 (άρθρα 72 έως 77), που προκηρύσσεται το έτος 2022, καθορίζεται στα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000,00) ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά των επιχορηγήσεων, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια της παρούσας απόφασης (αριθμ. 70757, ΦΕΚ 3702/Β/13-7-22) καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000,00) ευρώ, και δύναται να προέλθουν από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

PreviousNext