Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι τιμές των δελτίων TIR και των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους παραμένουν οι ίδιες. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, οι τιμές για το έτος 2020, είναι οι παρακάτω:

ΔΕΛΤΙΑ TIR:

- Το 14φυλλο δελτίο TIR πωλείται προς 74 ευρώ το τεμάχιο.

- Το 6φυλλο δελτίο TIR πωλείται προς 55 ευρώ το τεμάχιο.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Οι μεμονωμένες εγγυήσεις με τίτλους πωλούνται προς 27 ευρώ το τεμάχιο.

Σημειώνεται, πως η τιμή των δελτίων TIR καθορίζεται με βάση την τιμή που τα διαθέτει ο Διεθνής Οργανισμός Οδικών Μεταφορών (IRU). Η τιμή αυτή αυξάνεται κατά το διαχειριστικό κόστος του φορέα διάθεσης, ο οποίος για την Ελλάδα είναι η Ο.Φ.Α.Ε. Για το λόγο αυτό, η Ο.Φ.Α.Ε. υποβάλλει στο υπ. Οικονομικών τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων διαχείρισης των δελτίων TIR και των τίτλων μεμονωμένων εγγυήσεων για το 2020, το τιμολόγιο αγοράς των δελτίων TIR από την IRU, καθώς και ένα επικαιροποιημένο οργανόγραμμα της για το ίδιο έτος.

Επιπλέον, η Ο.Φ.Α.Ε. υποβάλλει προς την αρμόδια διεύθυνση του υπ. Οικονομικών αντίγραφο των κινήσεων του λογαριασμού που τηρεί για το αποθεματικό που υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει για την κάλυψη εγγυήσεων.