δελτία TIR

δικαστηριο
δικαστηριο
Παραμένουν αμετάβλητες και για το έτος 2021
Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι τιμές των δελτίων TIR και των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους παραμένουν οι ίδιες.