Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργανώνει Σεμινάρια Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 23-27 Νοεμβρίου 2020 διαδικτυακά με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η διάρκεια του θα είναι 44 ώρες και το κέντρο της διεξαγωγής του θα είναι η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Εδώ, να σημειώσουμε πως το Εργαστήριο Οχημάτων Ε.Μ.Π. είναι Φορέας Εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Οδικής – Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, ορισμένος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ).