Τροχοί & TIR

Πότε περνάτε ΚΤΕΟ: Το πρόγραμμα για αρχικό Τεχνικό Έλεγχο οχημάτων με έδρα την Αττική

Δείτε τον πίνακα με τις ημερομηνίες ανάλογα με τον αριθμό κυκλοφορίας
Παρασκευή 22/03/2024 - 13:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Το υπ. Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε το πρόγραμμα αρχικού ελέγχου των οχημάτων με έδρα την Περιφέρεια Αττικής από το οποίο εξαιρούνται οι Δήμοι Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων.

Το πρόγραμμα αφορά επιβατικά ΙΧ, βαν, φορτηγά, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα και έχει ως εξής:

Προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο:

α. τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους,

β. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα με κόκκινες πινακίδες,

γ. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους κρατικά οχήματα, ιδιοκτησίας δημοσίων φορέων (δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., ΟΤΑ α ́ και β  ́ βαθμού, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών, Δήμων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2020.

- Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) με πινακίδες Δ.Σ (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π. (Προσωπικό Πρεσβειών) με έδρα την Περιφέρεια Αττικής, των οποίων η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2020 και δεν έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, ανεξάρτητα από τον τόπο που κυκλοφορούν,

- Τα δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού (περιλαμβάνονται και οι μοτοσικλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2020.

- Τα οχήματα κατηγοριών L4e (δίκυκλες μοτοσικλέτες με πλευρικό κάνιστρο), L5e (τρίκυκλα με συμμετρικούς εμπρόσθιους ή οπίσθιους τροχούς) και L7e (τετράκυκλα οχήματα) με κυβισμό κινητήρα άνω των125 cm3, και οι τροχοφόροι ελκυστήρες των κατηγοριών T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b και T4.3b, των οποίων η χρήση πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, σχεδιασμένοι για μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 km/h, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων και η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2020.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας.

- Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, τα Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.Ι.Χ) οχήματα με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) και τα οχήματα κατηγοριών L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125cm3, και οι τροχοφόροι ελκυστήρες των κατηγοριών T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b και T4.3b, των οποίων η χρήση πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο οδικό δίκτυο για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, σχεδιασμένοι για μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 km/h, στην άδεια των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών Δήμος της Περιφέρειας Αττικής, πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων και για τα οποία εξεδόθη νέα άδεια κυκλοφορίας από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, από την 01-01-2023 μέχρι και την 31-12-2023 λόγω μεταβίβασης, εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και επιπλέον στις Περιφέρειες στις οποίες είχαν εκδοθεί οι άδειες κυκλοφορίας πριν τη μεταβίβαση τους, δεν υπήρχε υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.

Ο αρχικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

kteo

- Τα οχήματα των λοιπών κατηγοριών (Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά, Ελκυστήρες, Ρυμουλκούμενα και Ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων), στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα στον οποίο ανήκουν, Δήμος της Περιφέρειας Αττικής πλην των Δήμων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας της ΠΕ Νήσων και των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί κατά το έτος 2023.

Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων αυτών, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Τα ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα, που εισάγονται στη χώρα ή εκποιούνται ως ανάριθμα από τον ΟΔΔΥ, προκειμένου να τους χορηγηθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

- Τα οχήματα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί.

- Τα εκπαιδευτικά οχήματα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.

- Οχήματα που η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών άλλης Περιφέρειας της χώρας, από την οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.

- Όσα οχήματα όφειλαν, πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, να έχουν ήδη προσκομιστεί για αρχικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν είχαν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα.

- Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημά τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που έχει αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις και επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

- Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας. Ο έλεγχος διενεργείται πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος και έκτοτε ετησίως.

- Τα οχήματα των παραγράφων (1) - (4) και (6) των οποίων η πρώτη άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί το έτος 2020 (για τις παραγράφους 1-4) και το 2023 (για την παράγραφο 6) και συμπληρώθηκε τετραετία, ή έτος αντίστοιχα από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, πριν τη δημοσίευση της παρούσης, δύναται να υποβληθούν σε αρχικό τεχνικό έλεγχο μέχρι 15-04-2024, χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα.

PreviousNext