Σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών, επιβάλλεται πρόστιμο στην επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΡΜΗΣ.» (με έδρα στο Μαρούσι Αττικής , Ηρώδου Αττικού 1), διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της παραπάνω Υπηρεσίας στις 29-06-22 στο υποκατάστημα-πρατήριο καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης (με το σήμα SHELL) που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής (Δημητρίου Γούναρη 141-143), διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω επιχείρηση για το προϊόν DIESEL FUEL SAVE είχε δύο διαφορετικές τιμές πώλησης. Στην αναρτημένη διαφημιστική πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης ανέγραφε τιμή 2,068€ ενώ στην ψηφιακή πινακίδα της ηλεκτρονικής αντλίας που πουλούσε το εν λόγω καύσιμο, ανέγραφε τιμή πώλησης 2,069€, κατά παράβαση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.