Διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες για την απόσπαση των οδηγών κ.α.

Τετ, 13/07/2022 - 10:17

Η IRU, η παγκόσμια οργάνωση οδικών μεταφορών, κυκλοφόρησε μια νέα πύλη για τον τομέα των μεταφορών που συγκεντρώνει, σε ένα μέρος και σε ευανάγνωστη μορφή, βασικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του Πακέτου Κινητικότητας 1 (περί απόσπασης των οδηγών) σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτή η πρωτοβουλία της IRU θα επιτρέψει στους μεταφορείς επιβατών και εμπορευμάτων και σε άλλους παράγοντες του κλάδου να παραμένουν ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις νομικές, πρακτικές και λειτουργικές πτυχές των νέων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Οι περισσότερες από τις ενότητες της πύλης είναι διαθέσιμες στο κοινό, ενώ ορισμένες ενότητες είναι προσβάσιμες μόνο από μέλη της IRU.

Η Διευθύντρια Συνηγορίας της ΕΕ της IRU, Raluca Marian, δήλωσε: «Η IRU και τα μέλη της παροτρύνουν συνεχώς τις αρχές τα τελευταία χρόνια να αποσαφηνίσουν και να ερμηνεύσουν τους κανόνες του Mobility Package 1, έτσι ώστε οι εταιρείες μεταφορών να μπορούν να κατανοήσουν και να συμμορφωθούν πλήρως με αυτούς.

«Αυτή η νέα πύλη συγκεντρώνει τα πάντα σε ένα one-stop shop. Αυτό θα καταστήσει ευκολότερη και ταχύτερη την εύρεση κρίσιμων πληροφοριών και θα φέρει τη νομοθεσία πιο κοντά σε όσους πρέπει να την εφαρμόσουν. Θα συνεχίσουμε να την ενημερώνουμε με νέες πληροφορίες και διευκρινίσεις από τις αρχές της ΕΕ και τις εθνικές αρχές», πρόσθεσε.

Σχεδόν πριν από δύο χρόνια, τον Αύγουστο του 2020, οι νομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν την πιο ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων στην αγορά για τις οδικές μεταφορές, το Πακέτο Κινητικότητας 1, μετά από τέσσερα χρόνια έντονων διαπραγματεύσεων. Οι νέες διατάξεις άρχισαν να εφαρμόζονται σταδιακά, με κρίσιμες αλλαγές να ισχύουν από φέτος.

Από τότε που εγκρίθηκε το πακέτο, η IRU υπήρξε ηγετική φωνή στις συζητήσεις με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συλλέγοντας ανησυχίες και αιτήματα για διευκρινίσεις από τον κλάδο και ενεργοποιώντας τη δράση της ΕΕ για την επίσημη ερμηνεία των νέων κανόνων.

Μετά από δύο χρόνια, με τις περισσότερες προτάσεις για το πακέτο κινητικότητας 1 να ισχύουν, η επίσημη αποσαφήνιση των κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων των κρατών-μελών για την απόσπαση οδηγών, η αμοιβή των αποσπασμένων οδηγών και άλλες σχετικές πληροφορίες, είναι διάσπαρτη σε διάφορα μέρη.

Αυτή η νέα πύλη τα συγκεντρώνει όλα μαζί, με πόρους, ενημερωμένες πληροφορίες, χάρτες και συνδέσμους σε τέσσερις βασικούς τομείς: κανόνες οδήγησης, χρόνοι ανάπαυσης και ταχογράφοι, απόσπαση οδηγών, πρόσβαση στο επάγγελμα και πρόσβαση στην αγορά για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Διατίθενται επίσης τα πιο πρόσφατα επίπεδα αμοιβών για αποσπασμένους οδηγούς εμπορευματικών μεταφορών.

Την πύλη θα δείτε εδώ.