Τροχοί & TIR

Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα 360ο». Περιλαμβάνεται ο τομέας «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού (Ν. 4887/2022), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (Β΄6872/29-12-2022) της τέταρτης κατά σειρά προκήρυξης του Ν
Πέμπτη 05/01/2023 - 12:37
Κοινοποίηση στα Social Media

Στο πλαίσιο του Νέου Αναπτυξιακού (Ν. 4887/2022), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ (Β΄6872/29-12-2022) της τέταρτης κατά σειρά προκήρυξης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Ν. 4887/2022 για το Καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο» που σκοπό έχει την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των επενδυτών για την αλλαγή του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου της περιοχής.

Τα Ανώτατα ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 διαμορφώνονται:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 360ο» για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Μεταξύ των ενισχυόμενων με επιχορήγηση επιχειρηματικών σχεδίων περιλαμβάνεται και ο τομέας «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ».

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2023 και ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου υποβολών η 10η Απριλίου 2023.

PreviousNext