Αναπτυξιακός Νόμος

Η κατανομή των κονδυλίων της «Γενικής Επιχειρηματικότητας»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε την απόφαση κατανομής στους αρμόδιους φορείς των ποσών ενισχύσεων των

Φίλτρα