Τροχοί & TIR

Προγραμματισμός εξετάσεων ΠΕΕ στον Πύργο

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν.
Παρασκευή 01/12/2023 - 10:50
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Π.Ε. Ηλείας προκηρύσσει γραπτές εξετάσεις της Δ’ Περιόδου 2023, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023, στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας (Συντριάδα Πύργου) και ώρα 9.00 π.μ. (γραπτές εξετάσεις οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και οδικών μεταφορέων επιβατών). 

Η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες για τις κατηγορίες εθνικών-διεθνών και δύο ώρες για την κατηγορία διεθνών.

Τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων και των αιτήσεων αυτών που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ΣΕΚΑΜ θα είναι η Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023. Την ίδια ημέρα, οι ΣΕΚΑΜ θα πρέπει να καταθέσουν και σε ηλεκτρονική μορφή, τις οριστικές καταστάσεις των υποψηφίων, σε περίπτωση που αυτές έχουν διαφοροποιηθεί από εκείνες που αρχικά κατατέθηκαν.

Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων της ενότητας «Στοιχεία Εργατικού Δικαίου») και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: www.yme.gov.gr > Πληροφόρηση για θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Πληροφορίες: Θεοδωρακάκου Ιωάννα, Τηλ.: 26213-63105, e-mail: dme@ilia.pde.gov.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη σχολή ΣΕΚΑΜ στην οποία φοίτησαν.

PreviousNext