Τροχοί & TIR

Προγραμματισμός θεωρητικών εξετάσεων ΠΕΕ στην Κόρινθο για το 2024

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας προκηρύχθηκαν οι ημερομηνίες για τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μετα
Τρίτη 19/12/2023 - 10:13
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας προκηρύχθηκαν οι ημερομηνίες για τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων έτους 2024, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών επί της οδού Κ .Παλαμά 53 στην Κόρινθο.

Οι υποψήφιοι για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις επιδεικνύουν εισερχόμενοι στο εξεταστικό κέντρο: 

-Την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, ή τη βεβαίωση εγγραφής τους (για πολίτες από κράτος μέλος της ΕΕ.) ή την άδεια παραμονής τους (για πολίτες από κράτος μη μέλος της ΕΕ.) ή το ειδικό δελτίο ταυτότητάς τους (για ομογενείς). 

- Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρο. Σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύονται να μεταφέρονται στην αίθουσα εξετάσεων.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση ΠΕΕ εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών Εθνικών και Διεθνών μεταφορών περιλαμβάνουν δύο δοκιμασίες: 

α) Ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών με τέσσερις προτεινόμενες απαντήσεις εκ των οποίων η μια ορθή, και β) μελέτες περιπτώσεων προς απάντηση. 

Ο αριθμός των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και μελετών περιπτώσεων έχει ως εξής: 

i) Για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών ένα ερωτηματολόγιο Εθνικών Μεταφορών και ένα Διεθνών Μεταφορών με τριάντα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής το καθένα [σύνολο εξήντα (60) ερωτήσεις] και δύο μελέτες περιπτώσεων (case studies) Εθνικών και δύο μελέτες περιπτώσεων Διεθνών [σύνολο τέσσερις (4) μελέτες περιπτώσεων]. 

ii) Για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών ένα ερωτηματολόγιο Διεθνών Μεταφορών με τριάντα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο μελέτες περιπτώσεων Διεθνών Μεταφορών.

Ο συνολικός χρόνος της εξέτασης έχει ως εξής: για το ΠΕΕ Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών διακόσια σαράντα (240) λεπτά, για το ΠΕΕ Διεθνών Μεταφορών εκατόν είκοσι (120) λεπτά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχολή ΣΕΚΑΜ που φοίτησαν για περισσότερες πληροφορίες.

PreviousNext