Υποχρεωτική είναι από 1η Ιουλίου 2020 η ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτόμενων παραστατικών στην Ειδική Δήλωση των εισαγωγέων αυτοκινήτων για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, προκειμένου να επιβληθεί το τέλος ταξινόμησης.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η υποχρεωτική υποβολή των επισυναπτόμενων της Ειδικής Δήλωσης, έχει καθολική εφαρμογή για όλα τα οχήματα (καινούρια και μεταχειρισμένα) σε όλη την Επικράτεια και επιπλέον, από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής οι υπόχρεοι για την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση, συμπληρώνουν υποχρεωτικά τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων και την αξία τυχόν πρόσθετου εξοπλισμού στη Δήλωση Εξοπλισμού και Αξίας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας και δηλώνουν τη συνολική φορολογητέα αξία στο παραστατικό – Ειδική Δήλωση, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, στα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα και μεταχειρισμένα φορτηγά αυτοκίνητα μέχρι 3,5 τόνους και για τα οποία έχει κατατεθεί και δημοσιευθεί τιμοκατάλογος.

Ειδικότερα, εφίσταται η προσοχή στην πιστή εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία, εφόσον κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι τα αναγκαία για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας υποστηρικτικά, της Ειδικής Δήλωσης έγγραφα δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης του οχήματος αναστέλλεται μέχρι την ηλεκτρονική υποβολή τους.