εισαγωγείς αυτοκινήτων | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

εισαγωγείς αυτοκινήτων

Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας για ελαφρά επαγγελματικά

Υποχρεωτική είναι από 1η Ιουλίου 2020 η ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτόμενων παραστατικών στην Ειδική Δήλωση των εισαγωγέων αυτοκινήτων για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, προκειμένου να επιβληθεί το τέλος ταξινόμησης.

Υποχρεωτική η Δημοσιοποίηση των τιμοκατάλογων οχημάτων

Νέες διατάξεις ισχύουν για τους εισαγωγείς αυτοκινήτων σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης.