Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Μιχάλη Καραμαλάκη, απαγορεύεται από τις 5 αύριο Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 η συνάθροιση τεσσάρων και περισσοτέρων ατόμων σε όλη την επικράτεια.

Η απαγόρευση θα επιβληθεί λόγω του κινδύνου "περαιτέρω αύξησης του αριθμού διάδοσης του κορονοϊού από τη σφόδρα πιθανολογούμενη πραγματοποίηση δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων 6 Δεκεμβρίου 2020", όπως αναφέρει η απόφαση της αστυνομίας που βέβαια σχετίζεται με την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Οι παραπάνω απαγόρευση συνοδεύεται με τις ανάλογες κυρώσεις για τους παραβάτες ως εξής:

  • Στα νομικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 €
  • Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις κατά το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής ύψους 3000 €
  • Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παραπάνω απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 €

Όργανα βεβαίωσης

Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επιβολή των ανωτέρω προστίμων πραγματοποιείται από τα ελεγκτικά όργανα κατόπιν σύνταξης πράξης επιβολής προστίμου που επισυνάπτεται στην προαναφερόμενη απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Η απαγόρευση ισχύει από ώρα 05.00 έως ώρα 24.00 της 6ης Δεκεμβρίου 2020