Τροχοί & TIR

Προσωρινή άδεια οδήγησης για όσους περιμένουν την κανονική

Με νεότερη εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών επανέρχεται στο θέμα των καθυστερήσεων στην ανανέωση αδειών οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE ή/και Π.Ε.Ι. υπενθυμίζοντας ότι παραμένει σε
Πέμπτη 16/02/2023 - 15:19
Κοινοποίηση στα Social Media

Με νεότερη εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών επανέρχεται στο θέμα των καθυστερήσεων στην ανανέωση αδειών οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE ή/και Π.Ε.Ι. υπενθυμίζοντας ότι παραμένει σε ισχύ η προγενέστερη εγκύκλιος με ημερομηνία 27/07/22 σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις για ανανέωση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ή DE ή/και Π.Ε.Ι. οδηγών που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές διεκπεραιώνονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας κατά προτεραιότητα (προς τούτο παρέχονται οδηγίες στην ίδια εγκύκλιο).

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι υποβάλλοντες αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά για ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της, δικαιούνται να εφοδιαστούν από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών με προσωρινή άδεια οδήγησης (σε έγχαρτη μορφή), η οποία παρέχει το δικαίωμα οδήγησης εντός της ελληνικής επικράτειας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών (πλήρης φάκελος).

Ωστόσο, σημειώνουμε εμείς, το πρόβλημα είναι σοβαρό για τους διεθνομεταφορείς, οι οποίοι θα πρέπει το δυνατόν συντομότερα να εφοδιαστούν με το δίπλωμά τους καθώς χάρτινες προσωρινές άδειες δεν αναγνωρίζονται από τις Αστυνομικές Αρχές των χωρών της Ευρώπης και οι Έλληνες οδηγοί θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι υπαίτιοι κάτι που δεν είναι εύκολο, όπως μας πληροφορούν οι ίδιοι οι οδηγοί.

PreviousNext