Προτεραιότητα στην έναρξη των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση της άδειας κυκλοφορίας δίνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που έχει ήδη εξειδικεύσει τα μέτρα που θα λάβει στο πλαίσιο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, ώστε με την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων να εκκινήσει η λειτουργία των υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πέρα όμως των μέτρων προστασίας, επέρχονται και βασικές αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, όπως έχει γράψει το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR και αποσκοπούν στη διασφάλιση του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας, θεωρητικής και πρακτικής.

Έτσι, μειώνεται κατά 50% ο αριθμός των εξεταζόμενων εντός της αίθουσας θεωρητικής εξέτασης και με την υποχρέωση όλοι να φέρουν μάσκες και γάντια. Μεγαλύτερη θα είναι και η μεταξύ των καθισμάτων απόσταση, ενώ αυστηρότερη θα είναι και η επιτήρηση καθώς και ο έλεγχος για τυχόν χρήση ηλεκτρονικών μέσων (για υπαγόρευση των σωστών απαντήσεων από εξωτερικό πομπό, κάτι που έχει επανειλημμένα συμβεί).

Ειδικότερα για τους υποψήφιους οδηγούς φορτηγών, το υπουργείο μελετά την περίπτωση, ο εξεταζόμενος στο πρακτικό μέρος, να βρίσκεται μόνος του στην καμπίνα και ο εξεταστής να επικοινωνεί μαζί του ασύρματα με τη βοήθεια ηλεκτρονικής συσκευής. Απομένει να δοκιμαστεί κατά πόσο πρακτικά αυτή η μέθοδος δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στον εξεταζόμενο.

Το ευχάριστο για όλους είναι ότι ισχύει το μέτρο της προσωρινής άδειας, την οποία θα λαμβάνει ο επιτυχών στις εξετάσεις εντός δύο ημερών και με αυτή θα μπορεί να οδηγεί εντός Ελλάδας μέχρι την έκδοση της κανονικής του άδειας.