Μια σειρά νέων μέτρων ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας για αλλοδαπά φορτηγά που εισέρχονται στο έδαφος της γειτονικής χώρας.

Πρόκειται για διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ και διαφοροποιούνται ανάλογα με το δρομολόγιο, αν δηλαδή το φορτηγό θα κάνει διέλευση transit ή αν έχει προορισμό την Τουρκία και μετά τη φόρτωση ή εκφόρτωση θα εξέλθει από τη χώρα. Αναλυτικότερα, οι νέες διατάξεις έχουν ως εξής:

Α. Οχήματα & οδηγοί που κάνουν διέλευση από την Τουρκία (Τransit)

 1. Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κορωναϊού, ο έλεγχος υγείας του οδηγού θα πραγματοποιηθεί από τις μονάδες υγείας και δεν θα επιτρέπεται να περάσει το άτομο / τα άτομα που έχουν συμπτώματα σχετιζόμενα με την ασθένεια.

 2. Τα οχήματα που εισέρχονται θα υποβληθούν σε απολύμανση.

 3. Οι οδηγοί πρέπει να φορούν μάσκες σε οποιοδήποτε σημείο που μπορούν να έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων τους και να έχουν για αρκετό καιρό επαρκή ποσότητα από μάσκες, απολυμαντικά και τρόφιμα.

 4. Οι τελωνειακές υπηρεσίες θα καθορίσουν τις διαδρομές και τις θέσεις στάθμευσης / ανάπαυσης για τα οχήματα που κάνουν διέλευση transit και θα λάβουν βεβαίωση ότι θα βγουν έως και σε 36 ώρες από την πλέον απομακρυσμένη συνοριακή πύλη και έως 24 ωρών από άλλες συνοριακές πύλες, πάντα ακολουθώντας την προκαθορισμένη πορεία μέσω του «συστήματος παρακολούθησης οχημάτων». Η χρονική αυτή περίοδος μπορεί παραταθεί μέχρι 48 ώρες από την αρμόδια τελωνειακή διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας του τελωνείου αναχώρησης κ.λπ.

 5. Τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια θα λαμβάνονται από τις κατά τόπους περιφερειακές Αρχές της κυβέρνησης ή από τις τελωνειακές διοικήσεις.

 6. Κατά την είσοδο των φορτηγών στην Τουρκία, οι αλλοδαποί οδηγοί θα δεσμεύονται γραπτώς με δήλωσή τους ότι δεν πρόκειται να μετακινηθούν ή να αναμείνουν, εκτός από το απαραίτητο χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχουν κυρώσεις βάσει του Γενικού Ιατρικού Νόμου.

 7. Πριν να χορηγηθεί άδεια εισόδου, πρέπει να διασφαλιστεί ότι βγαίνοντας από την Τουρκία τα οχήματα θα γίνουν δεκτά από την επόμενη χώρα και εάν τα οχήματα δεν γίνουν δεκτά από τη συγκεκριμένη χώρα, δεν θα εγκριθεί η είσοδος αυτών των οχημάτων στην Τουρκία.

Β. Διαδικασίες για οδηγούς που εισέρχονται στην Τουρκία (είσοδος στην χώρα)

 1. Οι υγειονομικοί έλεγχοι όλων των οδηγών θα γίνονται από τις Αρχές Υγείας και εάν διαπιστωθούν συμπτώματα που σχετίζονται με την ασθένεια, η άδεια εισόδου στο τουρκικό έδαφος δεν θα παρέχεται στους οδηγούς με ξένη υπηκοότητα. Αντίθετα, οι Τούρκοι οδηγοί θα εισέρχονται και θα μπαίνουν σε καραντίνα.

 2. Οι οδηγοί με ξένη υπηκοότητα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της ασθένειας και οι οποίοι σχεδιάζουν να εξέλθουν από την Τουρκία εντός 72 ωρών από την είσοδό τους, δεν θα υποβάλλονται σε 14ήμερη καραντίνα.

 3. Οι Τούρκοι οδηγοί που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της ασθένειας θα τους επιτρέπεται και να εξέλθουν από την Τουρκία χωρίς να υποβάλλονται σε καραντίνα.

 4. Τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα, όπως φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα που είναι αναγκαία για την Τουρκία, θα τους δίνεται προτεραιότητα να εισέλθουν εντός της Τουρκίας.

 5. Οι οδηγοί με ξένη υπηκοότητα πρέπει να πηγαίνουν στο πλησιέστερο κέντρο υγείας εφόσον παρουσιάζουν δείγματα και συμπτώματα της ασθένειας (πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή κλπ) εντός των 72 ωρών από την είσοδό τους στην Τουρκία.

 6. Μία επιπλέον χρονική περίοδος πέραν των 24-72 ωρών μπορεί να δοθεί στον μεταφορέα από το αρμόδιο τελωνειακό γραφείο, σε περίπτωση δύσκολων οδικών και καιρικών συνθηκών.

 7. Με την είσοδό τους εντός της χώρας, οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να συμφωνήσουν με την επιστολή συμμόρφωσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας στην οποία δηλώνουν ότι θα οδηγήσουν απευθείας στο σημείο προορισμού, χωρίς ενδιάμεση στάθμευση, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υποβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Δημόσιας Υγείας.

Γ. Οδηγοί που εξέρχονται από την Τουρκία (έξοδος από την χώρα)

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 (α) του τμήματος Β, οι Τούρκοι οδηγοί δεν θα μπορούν να αποχωρήσουν από την Τουρκία σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ολοκληρώσει την περίοδο καραντίνας στο σπίτι τους.

 2. Οι Τούρκοι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μάσκες, είδη απολύμανσης, επαρκή τροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει επίσης να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας, δηλαδή όχι συναθροίσεις, τήρηση αποστάσεων κλπ.

 3. Όσον αφορά την έξοδο των αλλοδαπών οδηγών σύμφωνα με την εγκύκλιο θα τους υποβάλλουν σε έλεγχο στο συνοριακό σημείο εξόδου. Σε περίπτωση παράβασης, οι μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών θα λάβουν ποινικά μέτρα και θα τους εμποδίσουν να εισέλθουν ξανά στην Τουρκία.

Δ. Όροι που πρέπει να εφαρμόζονται στα δρομολόγια με RO-RO

 1. Στο πλαίσιο της μεταφοράς Ro-Ro, αυτή επιτρέπεται μόνο για το ρυμουλκούμενο / κοντέινερ και δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών, ούτε ελκυστήρων. Σε περίπτωση επιβίβασης του οδηγού (κατ' εξαίρεση) σε αναγκαίες καταστάσεις που επιβεβαιώνονται από τη Διοίκηση Λιμένος, θα ισχύουν και οι κανόνες που ισχύουν για τους οδηγούς.

 2. Η υποχρέωση απομόνωσης των οδηγών που κρίνονται κατάλληλες για την επιβίβαση οδηγών σύμφωνα με το άρθρο 1 μαζί με το πλήρωμα των πορθμείων και τους επιβάτες θα γνωστοποιείται στον πλοίαρχο και άλλους συνεργάτες από την Πολιτική Διοίκηση του λιμένα.

 3. Τα ασυνόδευτα οχήματα που φτάνουν στην Τουρκία μέσω RO-RO, θα απολυμαίνονται πριν τα παραλάβουν οι οδηγοί.