Προτεραιότητα στις ταξινομήσεις επαγγελματικών αυτοκινήτων

Προτεραιότητα στις ταξινομήσεις επαγγελματικών αυτοκινήτων

Στάσιμες έμειναν οι χορηγήσεις αδειών κυκλοφορίας κατά το δίμηνο Μαρτίου και Απριλίου εξαιτίας της καραντίνας και αφορούν σε εκατοντάδες αυτοκίνητα τα οποία ήδη είχαν πουληθεί το πρώτο δίμηνο της χρονιάς, ακόμη και κατά τους τελευταίους περυσινούς μήνες.

Πολλά από αυτά τα οχήματα, είτε βρίσκονται στις τελωνειακές αποθήκες, είτε στους χώρους των αντιπροσωπειών και των εισαγωγέων περιμένοντας τη λήξη της καραντίνας για να ξεκινήσει η διαδικασία της «πινακίδωσης» και της παράδοσής στους πελάτες ή στους αμαξοποιούς για όσα χρήζουν υπερκατασκευής.

Για το μήνα Μάιο, όποτε οι υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία, θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα τεράστιο όγκο αιτήσεων ταξινόμησης, γεγονός που θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις – ανέκαθεν αργούσαν οι χορηγήσεις στοιχείων κυκλοφορίας – και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει την πολιτική ηγεσία του υπ. Μεταφορών.

Το ζητούμενο την περίοδο αυτή, είναι να βρεθεί τρόπος συντόμευσης των ταξινομήσεων, με προτεραιότητα στα επαγγελματικά αυτοκίνητα - βαν, φορτηγά και λεωφορεία - ώστε οι εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μεταφορικές εταιρείες, να διευκολυνθούν στη διακίνηση των προϊόντων και των πρώτων υλών.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονίσουμε, ότι με το ξέσπασμα της επιδημίας και μάλιστα πολύ σύντομα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επέδειξε μια εξαιρετική ευελιξία παίρνοντας μια σειρά ορθών αποφάσεων που επέτρεψαν τη συνέχιση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και της εργασίας των οδηγών προς όφελος της εφοδιαστικής. Θεωρούμε, ότι ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις θα πρέπει να παραταθούν και ακόμη: Nα ενισχυθούν με προσωπικό οι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας υπηρεσίες των Περιφερειών και ταυτόχρονα να δοθεί προτεραιότητα στις ταξινομήσεις των καινούργιων επαγγελματικών αυτοκινήτων για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Άλλωστε, όσο γρηγορότερα βγουν στην κυκλοφορία τα καινούργια επαγγελματικά - βαν, φορτηγά και λεωφορεία - τόσο συντομότερα θα ωφεληθεί η οικονομία, η κοινωνία, αλλά και το περιβάλλον αφού τα περισσότερα από τα καινούργια αυτοκίνητα έρχονται για να αντικαταστήσουν άλλα παλαιότερα οχήματα, ανασφαλή και ρυπογόνα.