Διευρύνεται το ωράριο οδήγησης λόγω Κορωνοϊού

Παρ, 17/04/2020 - 12:53

Ταχογράφος: προσωρινή εξαίρεση από τις διατάξεις του κανονισμού 561/2006 για το διάστημα από 18 Απριλίου έως και 31 Μαΐου 2020 λόγω πανδημίας κορωνοϊού.

Λόγω της παρατεινόμενης έκτακτης κατάστασης που οφείλεται στην πανδημία του κορωνοϊού και σε συνέχεια των προσωρινών εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν με τη σχετική εγκύκλιο και ισχύουν ως τις 17 Απριλίου 2020 το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών χορηγεί προσωρινή και περιορισμένης έκτασης εξαίρεση από την εφαρμογή των κανόνων για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών για το διάστημα από τις 18 Απριλίου 2020 έως και τις 31 Μαΐου 2020.

Η εξαίρεση αφορά τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού 561/2006

  • κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(1) ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 11 ώρες  (αντί των 9 ωρών)
  • κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(2) ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 58 ώρες αντί των 56 ωρών
  • κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6(3) ο συνολικός χρόνος οδήγησης που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 96 ώρες αντί των 90 ωρών
  • κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 του κανονισμού 561/2006 μετά από περίοδο οδήγησης 5,5 ωρών (αντί τεσσερισήμισι ωρών) ο οδηγός κάνει διάλειμμα 45 τουλάχιστον λεπτών χωρίς διακοπή εκτός αν λάβει περίοδο ανάπαυσης
  • κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(1) του κανονισμού 561/2006 μειώνεται η κανονική ημερήσια ανάπαυση από 11 σε 9 ώρες ,
  • κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(6) του κανονισμού 561/2006 μειώνεται η κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση από 45 σε 24 ώρες με την προϋπόθεση ότι η μείωση πρέπει να αντισταθμίζεται με ισοδύναμη ανάπαυση που λαμβάνεται συνολικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που έπεται της εν λόγω εβδομάδας
  • κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8(8) του κανονισμού 561/2006 ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει την κανονική εβδομαδιαία ανάπαυση μέσα στο όχημα εφόσον αυτό διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις ύπνου για κάθε οδηγό και είναι σταθμευμένο
  • οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν χρήση των εξαιρέσεων κατά τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια
  • οι οδηγοί δεν θα πρέπει να οδηγούν υπό συνθήκες κόπωσης και οι επιχειρήσεις παραμένουν οι υπεύθυνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους και των τρίτων

Τα όργανα ελέγχου παρακαλούνται κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων αρμοδιότητάς τους στο παραπάνω χρονικό διάστημα να λαμβάνουν υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις.