Πρώτες σε πτωχεύσεις οι εταιρείες Μεταφορών - Αποθηκεύσεων στην Ευρώπη

Σάβ, 18/02/2023 - 09:35

Το μεγαλύτερο ποσοστό πτωχεύσεων κατέγραψαν οι εταιρείες του τομέα «Μεταφορές-Αποθηκεύσεις» στην Ευρώπη κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τη Eurostat.

Συγκεκριμένα, όλοι οι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση στον αριθμό των πτωχεύσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι μεταφορές και η αποθήκευση (+72,2%), οι υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων (+39,4%) και η εκπαίδευση, η υγεία και οι κοινωνικές δραστηριότητες (+29,5%) ήταν οι δραστηριότητες με τις υψηλότερες αυξήσεις στον αριθμό των χρεοκοπιών το τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το προ πανδημίας τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των κηρύξεων πτώχευσης το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν υψηλότερος στους περισσότερους τομείς της οικονομίας. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό των πτωχεύσεων, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, καταγράφηκαν στις υπηρεσίες διαμονής και σίτισης (+97,7%) και μεταφοράς και αποθήκευσης (+85,7%).

Πηγή: Eurostat