Τροχοί & TIR

Προθεσμία 12 μηνών για τα 6-9 θέσεων ταξί και προσαύξηση στο κόμιστρο

Οι δικαιούχοι των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις αντικατάστασης με άλλο Ε.Δ.Χ., δύνανται εντός αποκλειστ
Τρίτη 12/07/2022 - 09:55
Κοινοποίηση στα Social Media

Οι δικαιούχοι των αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις αντικατάστασης με άλλο Ε.Δ.Χ., δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία αυτό το αυτοκίνητο.

Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, τότε ο Περιφερειάρχης ανακαλεί τη σχετική απόφασή του. Σε αυτήν την περίπτωση, δύναται ο Περιφερειάρχης να εφαρμόσει εκ νέου τη διαδικασία του άρθρου αυτού, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός που είχε καθοριστεί με την αρχική πρόσκλησή του.

Τα παραπάνω αναφέρονται στην με αριθμ. 214995 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3611/Β της 11η/7/22.

Αυξημένο κόμιστρο

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι στην περίπτωση που τα Ε.Δ.Χ. (ταξί) μεταφέρουν από πέντε (5) έως και οκτώ (8) επιβάτες, το τιμολόγιο που έχει καθοριστεί με την αρ. 191290/2.06.2022 απόφαση, προσαυξάνεται κατά 30%.

PreviousNext