Άμεση ενημέρωση ιδιοκτητών οχημάτων αλλά και των αρχών ελέγχου

Άμεση λήψη πληροφοριών θα έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων χάρη στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες με τις ονομασίες «myAuto» και «Audit-Car», οι οποίες θα παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Η δημιουργία της σχετικής ψηφιακής πύλης παροχής πληροφοριών προβλέπεται στο σχέδιο νομού του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του ελληνικού κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» και θα δίνει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και θ) την επίταξη του οχήματος. Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Audit-Car».

Για τον σκοπό αυτό, οι παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα, και ιδίως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Εντοπισμός οχημάτων και κυρώσεις

Ωστόσο, η ψηφιακή ενημέρωση γίνεται στην πραγματικότητα το κατάλληλο εργαλείο για τον εντοπισμό από τις παραπάνω αρχές των οχημάτων που κινούνται ανασφάλιστα ή δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας ή ακόμη δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.

Έτσι, οχήματα της αστυνομίας που «διαβάζουν» τις πινακίδες των αυτοκινήτων που κινούνται μπροστά τους, θα μπορούν άμεσα, σε πραγματικό χρόνο να βλέπουν τυχόν παραλείψεις και στη συνέχεια να σταματούν το όχημα και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.