Έλεγχος Οχημάτων

Φωτό: ROADPOL

Οδικός έλεγχος επαγγελματικών οχημάτων. Τώρα σε περισσότερα σημεία

Με τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ ΕΕ σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση

Ψηφιακή ενημέρωση διπλής κατεύθυνσης

Άμεση ενημέρωση ιδιοκτητών οχημάτων αλλά και των αρχών ελέγχου Άμεση λήψη πληροφοριών θα έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων χάρη στις νέες ψηφιακές

Γιγαντιαία επιχείρηση ελέγχων στην Ισπανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ισπανία γιγαντιαία επιχείρηση των αστυνομικών αρχών επικεντρωμένη σε ελέγχους κάθε είδους οχημάτων. Όπως ανακοίνωσε ο υπ.

Έλεγχος Οχημάτων διεθνών μεταφορών ευπαθών προϊόντων

Πιστοποιητικά ATP (για τον εξοπλισμό οχημάτων μεταφοράς ευπαθών προϊόντων) τα οποία έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλης χώρας πρέπει να

Φίλτρα