Τροχοί & TIR

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα διοργανώσει Διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR στις 19-25 Ιαν
Πέμπτη 04/01/2024 - 11:57
Κοινοποίηση στα Social Media
adr βυτιο διοδια

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα διοργανώσει Διαδικτυακό Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR στις 19-25 Ιανουαρίου 2024 διάρκειας 40 ωρών.

Εγγραφή στο πρόγραμμα: Επισκεφθείτε το website του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ:( https://e-learning.ntua.gr) ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR/RID, όπου και συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση.

Ενημερωτικό υλικό: Θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://vlab.mech.ntua.gr/ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Σεμινάρια Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)

Επικοινωνία: email: dgsaedu@mail.ntua.gr, τηλ: 210 7723618

Το προγραμματισμένα σεμινάρια για το έτος 2024 είναι:

1ο Σεμινάριο: 19-25/01/2024-ADR Διαδικτυακό

2ο Σεμινάριο: 12-19/04/2024-ADR/RID Δια ζώσης, Θεσσαλονίκη

3ο Σεμινάριο:01-05/07/2024-ADR Δια ζώσης, Αθήνα

4ο Σεμινάριο:15-22/11/2024-ADR/RID Δια ζώσης, Ηράκλειο Κρήτης

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων.

Γενικές Πληροφορίες

Ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αποφυγή κινδύνων, εγγενών, σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 62834/5491 των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών και την Εγκύκλιο Γ5/22039/2825 του Υπουργείου Μεταφορών, κάθε επιχείρηση με σχετικές δραστηριότητες πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Σκοπός Σεμιναρίου

Η παροχή στους υποψηφίους των απαραίτητων γνώσεων σχετικών με τη Χερσαία Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και τα καθήκοντα του ΣΑΜΕΕ, για τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις, έπειτα από τις οποίες χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικό Κατάρτισης Συμβούλου Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Το Σεμινάριο αφορά όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση/μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (π.χ. υγρά καύσιμα, εκρηκτικά, χημικά, κ.ά.) και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.

Το Εργαστήριο Οχημάτων Ε.Μ.Π. είναι Φορέας Εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Οδικής – Σιδηροδρομικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ορισμένος από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ). Για τις αντίστοιχες υπηρεσίες έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ/ISO 9001:2015.

PreviousNext