Τροχοί & TIR

Σεμινάριο για ΣΑΜΕΕ ADR

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα διοργανώσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID στις 20-24 & 27 Νο
Παρασκευή 13/10/2023 - 11:28
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα διοργανώσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR/RID στις 20-24 & 27 Νοεμβρίου 2023 διάρκειας 40/44 ωρών.

Για εγγραφή στο πρόγραμμα: επισκεφθείτε το website του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΜΠ:( https://e-learning.ntua.gr) ΠΕΔΙΟ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ /ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ADR/RID, όπου και συμπληρώνετε τη σχετική αίτηση. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας επισκεφθείτε το σχετικό link: https://e-learning.ntua.gr/programs/training-adr-rid-safe-land-transpor…

Επίσης, ενημερωτικό υλικό θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου http://vlab.mech.ntua.gr/ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Σεμινάρια Σ.Α.Μ.Ε.Ε.). Επικοινωνία: email: dgsaedu@mail.ntua.gr, τηλ.: 210 7723618

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) είναι υπεύθυνος για την αποφυγή κινδύνων, εγγενών, σε δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή σχετικές εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και περιβάλλον. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 62834/5491 των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών και την Εγκύκλιο Γ5/22039/2825 του Υπουργείου Μεταφορών, κάθε επιχείρηση με σχετικές δραστηριότητες πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ).

Το Σεμινάριο αφορά όσους εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν στη διαχείριση/μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (π.χ. υγρά καύσιμα, εκρηκτικά, χημικά, κ.ά.) και είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας.

PreviousNext