Σεμινάριο υπαλλήλων/ εξεταστών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών

Παρ, 20/01/2023 - 16:17

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας διοργανώνεται ημερήσιο σεμινάριο για την τακτική περιοδική επιμόρφωση των ενεργών υπαλλήλων – εξεταστών, που μετέχουν στο έργο δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Τρικάλων. 

To σεμινάριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 ή εναλλακτικά την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Τρικάλων, στην αίθουσα διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων (ισόγειο) εντός ωραρίου εργασίας με ώρα έναρξης τις 08.00 π.μ. 

Η επιμόρφωση θα επικεντρωθεί κατ’ ελάχιστον στις παρακάτω θεματικές ενότητες

- Ενημέρωση επί των διατάξεων του ν. 4850/2021, με τις οποίες επιδιώκεται, μεταξύ άλλων:

1) η αναμόρφωση και βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης - εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και γενικότερα της χορήγησης αδειών οδήγησης. 

2) Ενημέρωση επί της «οδήγησης με συνοδό» οχημάτων κατηγορίας Β από τους επιτυχόντες σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών. 

3) Ενημέρωση και ανάλυση επί των πρόσφατων τροποποιήσεων του οικείου κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα αναφορικά με τη βελτίωση της εποπτείας και τη διασφάλιση της ποιότητας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς. (μεταξύ άλλων, θέσπιση της υποχρέωσης καταχώρησης των στοιχείων του Πρακτικού στο ΜΗΣΚΑ την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δοκιμασία προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, προσθήκη παράβασης για την αδικαιολογήτως καθυστερημένη καταχώρηση, κ.α.). 

4) Διατήρηση και επικαιροποίηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς κατά τρόπο ορθό, αντικειμενικό, αμερόληπτο και ομοιόμορφο. 

Το υλικό για την υπόψη επιμόρφωση (νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εγκύκλιοι) παρατίθεται (και ατύπως κωδικοποιημένο σε ενιαίο κείμενο) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στους συνδέσμους: 

https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/nomothesia [Αρχική Σελίδα  Μεταφορές  Άδειες Οδήγησης Νομοθεσία], στον πίνακα «2.ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ». 

https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/pistopoiitiko-epaggelmatik… [Αρχική Σελίδα  Μεταφορές  Άδειες Οδήγησης  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  Νομοθεσία/Εγχειρίδια], στον πίνακα «2. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ».

Το κύριο πλαίσιο, στο οποίο απαιτείται και η δέουσα εμβάθυνση, συνίσταται στις διατάξεις: 

- Των άρθρων 1 έως 32, 41 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) «Οδηγώντας με ασφάλεια…». 

- Του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία2006/126/ΕΚ…». 

- Του π.δ. 74/2008 (Α’ 112) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία2003/59/ΕΚ…». 

- Της υ.α. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση…». 

- Της υ.α. 29898/3378/2016 (Β΄ 1318) «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008…». 

Η επιμόρφωση θα διενεργηθεί από τον Χρήστο Αποστόλου, Προϊστάμενο του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Επικοινωνιών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Τρικάλων ή σε περίπτωση κωλύματός του από τον Δημήτριο Θεοδώρου, Προϊστάμενο του Τμήματος ΚΤΕΟ της υπηρεσίας. 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και συνεπάγεται την αποδέσμευση των υπαλλήλων από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του.

Πληροφορίες: Ελένη Γκινή, Τηλ.: 24313 53322, E-MAIL: metaf.epik.trik@thessaly.gov.gr