δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών

Ξεκινούν οι εξετάσεις για επαγγελματικό δίπλωμα και ΠΕΙ

Με ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς ξεκινά από 1-6-20 η διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ως εξής: