Τροχοί & TIR

Σχέδιο Ε.Ε. ύψους 43 δισ. ευρώ για παραγωγή τσιπς στην Ευρώπη

Η τρομακτική έλλειψη ημιαγωγών που έχει φρενάρει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες με δραματικές συνέπειες στις παραδόσεις αυτοκινήτων, οδήγησε έστω και καθυστερημένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μέτρα
Τρίτη 08/02/2022 - 16:53
Κοινοποίηση στα Social Media

Η τρομακτική έλλειψη ημιαγωγών που έχει φρενάρει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες με δραματικές συνέπειες στις παραδόσεις αυτοκινήτων, οδήγησε έστω και καθυστερημένα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Έτσι, σήμερα παρουσίασε σχέδιο ύψους 43 δισ. ευρώ που θα διατεθούν σε ιδιωτικές, αλλά και σε δημόσιες επενδύσεις με αντικείμενο την παραγωγή ημιαγωγών (τσιπ – ηλεκτρονικά κυκλώματα).

Στόχος, όπως αναφέρεται στην πρόταση, είναι η παραγωγή της Ευρώπης να καλύψει το 20% της παγκόσμιας αγοράς ημιαγωγών μέχρι το 2030.

Το κόστος του σχεδίου πρόκειται να καλυφθεί από πόρους της Ε.Ε., από τη συμμετοχή των χωρών – μελών της Ε.Ε., αλλά και από την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η έλλειψη των ημιαγωγών συνιστά κρίση και για την αντιμετώπισή της η Ε.Ε. καλεί τα κράτη-μέλη να συνεδριάσουν επειγόντως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τους ημιαγωγούς, ώστε να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της κρίσης στον τομέα των ημιαγωγών στις εθνικές τους αγορές. Ειδικότερα, θα πρέπει να αξιολογήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα και τις συγκεκριμένες αγορές που επηρεάζονται από την έλλειψη, καθώς και να συζητήσουν τυχόν μέτρα έκτακτης ανάγκης που έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο.

Για τον ίδιο λόγο (της κρισιμότητας της κατάστασης), η Ε.Ε. ζητά από τα κράτη-μέλη να ειδοποιούν αμέσως την Επιτροπή, όταν αντιλαμβάνονται πιθανή διαταραχή της προμήθειας ημιαγωγών ή άτυπη αύξηση της ζήτησης ή όταν διαθέτουν συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την επέλευση οποιουδήποτε άλλου παράγοντα κινδύνου ή γεγονότος.

PreviousNext