Τροχοί & TIR

Στα 27 χρόνια και τα τουριστικά τρενάκια. Τι ισχύει για τις μεταφορές των επιβατών

Παράταση στην ηλικία των τουριστικών τρένων δόθηκε με κοινή απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου και του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:
Παρασκευή 28/04/2023 - 10:04
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: Athens Happy Train
φωτό: Athens Happy Train

Παράταση στην ηλικία των τουριστικών τρένων δόθηκε με κοινή απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου και του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι: "Τα τουριστικά τρένα που έχουν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, δύνανται να επαναταξινομούνται από το ίδιο ή άλλο πρόσωπο, μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής τους, του τελευταίου μη συμπεριλαμβανομένου. Η προθεσμία επαναταξινόμησης αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023".

Σημειώνεται ότι με την προηγούμενη απόφαση Α 48191/3257/2000 τα τουριστικά τρένα μπορούσαν να ταξινομούνται μέχρι την ηλικία των 20 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την παραπάνω απόφαση του 2000, η μεταφορά με το τουριστικό τρένο διενεργείται έναντι κομίστρου ανά επιβάτη, που αποδεικνύεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών νομίμως θεωρημένη. Η μεταφορά των επιβατών μπορεί να πραγματοποιείται και με ολική μίσθωση της συνολικής δυναμικότητας του τρένου ή μέρους αυτής, για την εξυπηρέτηση ομάδων επιβατών. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αντίστοιχη απόδειξη παροχής υπηρεσιών νομίμως θεωρημένη. Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται μέσω ταμειακής μηχανής. Σε κάθε περίπτωση η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται μόνο στην αφετηρία κατά την επιβίβαση και ισχύει για ολόκληρη τη διαδρομή του δρομολογίου.

Ωστόσο, στις στάσεις ξενάγησης των περιηγητών, όπως προκαθορίζονται από τον ΕΟΤ, επιτρέπεται, αποκλειστικά για λόγους ξενάγησης, η αποβίβαση και επανεπιβίβαση των ίδιων επιβατών, απολύτως απαγορευομένης της επιβίβασης νέων επιβατών.

PreviousNext