Στα 90 εκατομμύρια το φετινό Μεταφορικό Ισοδύναμο

Πέμ, 02/02/2023 - 09:56

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ποσό που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2023.

Συγκεκριμένα, με την υπ. αριθμ. 4111.08-01/218 απόφαση το ποσό που καταβάλλεται για την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2023, ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (90.000.000 €). Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί για την εφαρμογή του μέτρου σε επιβάτες, εμπορεύματα και καύσιμα.