Με το βλέμμα στραμμένο στις τρέχουσες  τεχνολογικές εξελίξεις, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική - Autonomous Systems and Robotics» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών με σκοπό την «επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Αυτόνομων Συστημάτων και της Ρομποτικής, με έμφαση στις αρχές λειτουργίας, στην μοντελοποίηση και τον αυτόματο έλεγχο των αυτόνομων και ρομποτικών συστημάτων, στις επιμέρους επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που ενισχύουν την αντίληψη και ευφυΐα αυτών, καθώς και στην ολοκλήρωσή τους ως πλήρως λειτουργικά αυτόνομα συστήματα».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πλήρους παρακολούθησης και η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στους επιτυχόντες απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική» - “Master of Science in Autonomous Systems and Robotics”.

Το πλήρες πρόγραμμα και ο κανονισμός λειτουργίας του είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο ΦΕΚ 5491/Β/14-12-20.

Να υπενθυμίσουμε, τέλος, πως στον Δήμο Τρικκαίων κυκλοφόρησε το πρώτο αυτόνομο ηλεκτρικό λεωφορείο σε μια διαδρομή εντός της πόλης των Τρικάλων.