Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αυτόνομα συστήματα και ρομποτική

Με το βλέμμα στραμμένο στις τρέχουσες  τεχνολογικές εξελίξεις, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοίνωσε πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με

Το νέο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στα Logistics

Τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Φίλτρα