Στον ναύλο τα ζυγιστικά

Δευ, 09/11/2020 - 16:15

Με τροποποίηση του κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.), τα ζυγιστικά δικαιώματα: 4,00 € ανά φορτηγό ανά ζύγιση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενσωματωμένα στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όλων των γραμμών του λιμένα (εσωτερικού και εξωτερικού), διακριτά από τα λοιπά τέλη του εισιτηρίου, που θα εισπράττονται και θα αποδίδονται στον Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια, κατά την ισχύουσα διαδικασία για τα λοιπά ανταποδοτικά λιμενικά δικαιώματα (επιβατών, οχημάτων, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας - ISPS κ.λπ.)

Τέλος υπηρεσίας φύλαξης

Με την ίδια απόφαση (Αριθμ. 3113.11/71075/20) προβλέπεται η καταβολή τέλους παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ISPS) για επιβάτες και οχήματα.

Συγκεκριμένα, για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα, εάν η κρουαζιέρα καλύπτει και λιμένες που απέχουν από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγαλύτερη από 125 ναυτικά μίλια: 0,95€/επιβάτη.

Για πάσης φύσεως οχήματα που επιβιβάζονται σε Ε/ΓΟ/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγαλύτερη από 125 ναυτικά μίλια: 0,95€/όχημα.