Τροχοί & TIR

Στον νόμο 5106/24 η απόσυρση ταξί λόγω ηλικίας και συνταξιοδότηση ιδιοκτητών

Στον νόμο 5106/24 και στο άρθρο 138 (ΦΕΚ/Α/ 01-05-24) δημοσιεύεται η διάταξη για την κυκλοφορία των επιβατηγών δημοσίας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ» που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας απόσυρσης έως και την 30ή Απριλίου 2024.
Πέμπτη 02/05/2024 - 10:33
Κοινοποίηση στα Social Media

Στον νόμο 5106/24 και στο άρθρο 138 (ΦΕΚ/Α/ 01-05-24) δημοσιεύεται η διάταξη για την κυκλοφορία των επιβατηγών δημοσίας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ» που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας απόσυρσης έως και την 30ή Απριλίου 2024.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι «οχήματα, για τα οποία έχει ανασταλεί έως και την 30ή Απριλίου 2024, για το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων «ΤΑΞΙ», καθώς και οχήματα των οποίων το ανωτέρω όριο λήγει από 1η Μαΐου 2024 έως 31η Ιουλίου 2024, δύνανται να κυκλοφορούν έως και την 31η Ιουλίου 2024, εφόσον: α) οι ιδιοκτήτες ή οι οδηγοί αυτών έχουν στην κατοχή τους και επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, Δελτίο Παραγγελίας ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο αγοράς οχήματος που θα αντικαταστήσει το προς απόσυρση όχημα, το οποίο φέρει ημερομηνία έως και την 30ή Απριλίου 2024 και σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής προκαταβολής ίσης τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) της αξίας του νέου αυτού οχήματος, με ημερομηνία έως και την 30ή Απριλίου 2024, ή β) οι ιδιοκτήτες αυτών, θεμελιώνουν από 1ης Μαΐου 2024 έως 31ης Ιουλίου 2024 δικαίωμα συνταξιοδότησης, το οποίο αποδεικνύεται, εφόσον ζητηθεί, με την επίδειξη αίτησης συνταξιοδότησης ή άλλου σχετικού δημόσιου εγγράφου».

PreviousNext