Τροχοί & TIR

Στον Παπαδάκη διαγωνισμός μίσθωσης λεωφορείων ΟΑΣΘ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, της οικονομι
Πέμπτη 03/11/2022 - 13:35
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΘ αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς, της οικονομικής προσφοράς και των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και την επιλογή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «MED BUS & TRUCK CENTER ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ AE» (Όμιλος Παπαδάκη) ως οριστικού αναδόχου της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.».

Επίσης, το Δ. Σ. του ΟΑΣΘ κήρυξε τη «MED BUS & TRUCK CENTER» οριστικό ανάδοχο της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.», με συνολικό μηνιαίο μίσθωμα ποσού 9.600,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για το Τμήμα Α του διαγωνισμού, ήτοι τέσσερα (4) λεωφορεία 7 μέτρων και με συνολικό μηνιαίο μίσθωμα ποσού 4.800,00 € για το Τμήμα Β του διαγωνισμού, ήτοι για δύο (2) λεωφορεία εξυπηρέτησης ΑμεΑ, 7 μέτρων.

PreviousNext