Τα Swap Bodies, δηλαδή κοντέινερ, ψυγεία ή μουσαμάδες με αναδιπλούμενα ποδαρικά χρησιμοποιούνται στις συνδυασμένες μεταφορές, καθώς μπορούν να μεταφέρονται με πλοίο, με σιδηρόδρομο και με φορτηγό.

Τα ποδαρικά χρησιμοποιούνται για να στηρίζουν το Swap Body, όταν αυτό βρίσκεται εκτός μεταφορικού μέσου, στο έδαφος, σε αναμονή αποθήκευσης, φόρτωσης κ.λ.π.

Για την απευθείας φόρτωση του swap body στο φορτηγό, όπως και για την εκφόρτωσή του, θα πρέπει το φορτηγό να είναι φουσκάτο με δυνατότητα να χαμηλώνει αρκετά, τόσο ώστε – κάνοντας όπισθεν – το σασί του να περνά κάτω από το Swap Body, να σηκώνεται κατόπιν (το σασί του φορτηγού) και πάνω του να ασφαλίζει (το κοντέινερ), ώστε να είναι έτοιμο για ταξίδι πάνω στο φορτηγό. Η αντίστροφη διαδικασία ισχύει για την εκφόρτωση του Swap Body. Ωστόσο, τα Swap Bodies κατασκευάζονται πλέον και με δυνατότητα να ανυψώνονται και να φορτώνονται με ανυψωτικά μηχανήματα βαρέως τύπου ή να εκφορτώνονται και να στοιβάζονται.

Για την ταξινόμηση ενός Φ.Ι.Χ μεταφοράς αφαιρούμενων αμαξωμάτων, οι υπηρεσίες αναγράφουν επί της αδείας ένα μόνο τύπο αφαιρούμενου αμαξώματος. Τα αμαξώματα αυτά μπορεί να είναι πάνω από ένα σε αριθμό, αρκεί αυτά να είναι ακριβώς όμοια, να έχει γίνει η καταγραφή του ενός από αυτά στην άδεια κυκλοφορίας και να υπάρχουν τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα επί του οχήματος που να αποδεικνύουν την ομοιότητα του μεταφερόμενου αμαξώματος με το αναγραφόμενο στην άδεια.