Οι ταξινομήσεις των φορτηγών όλων των κατηγορών (ελαφρά (LCV), μικρά, μεσαία και βαρέα) του πρώτου εξαμήνου εμφάνισαν πτώση -17,40%, αρκετά συγκρατημένες χάρη στις πωλήσεις του πρώτου διμήνου, ενώ αντίθετα, οι ταξινομήσεις των λεωφορείων σημείωσαν πτώση -46,10% εξαιτίας της μεγάλης πτώσης που σημείωσε ο τουριστικός τομέας.

Αναλυτικά, οι ταξινομήσεις Ιουνίου του 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019 και αυτές του πρώτου εξαμήνου συνολικά έχουν ως εξής:

horis_titlo1_0.png

horis_titlo2_0.png