Τροχοί & TIR

Συχνότητα δρομολογίων πλοίων στη γραμμή Ρίο-Αντίρριο

Με απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας τροποποιείται προγενέστερη σχετική απόφαση και τα δρομολόγια των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στη δρομολογιακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου, καθορίζονται ως εξής: Δρομολόγια
Παρασκευή 26/05/2023 - 16:39
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας τροποποιείται προγενέστερη σχετική απόφαση και τα δρομολόγια των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στη δρομολογιακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου, καθορίζονται ως εξής:

Δρομολόγια με οκτώ (8) πλοία

Για την ισχύ της παρούσας το έτος διαχωρίζεται σε δύο περιόδους: η 1η περίοδος από 01/10 έως 31/03 και η 2η περίοδος από 01/04 έως 30/09 με διαφορετικό σύστημα δρομολογίων ανά περίοδο. Ως εκ τούτου τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελούνται ως ακολούθως:

Κατά την 1η περίοδο, ήτοι από 01/10 έως 31/03

- Τρία (3) πλοία πρωινά (07:00 – 15:00) ανά τριάντα (30) λεπτά.

- Τέσσερα (4) πλοία απογευματινά (15:00 – 23:00) ανά είκοσι (20) λεπτά εκ των οποίων το 4ο θα εκτελεί δρομολόγια 12:00 – 20:00.

- Ένα (1) πλοίο ρεπό, μετά το πέρας του πρωινού κύκλου δρομολογίων.

Εκτέλεση υπερωριών από 2ο - 3ο πρωινά (05:45 – 15:00), 1ο - 2ο απογευματινά (15:00-01:15).

Σάββατο πρωί και απόγευμα καθώς και Κυριακή πρωί δεν θα εκτελούνται υπερωρίες την 1η περίοδο.

Κατά την 2η περίοδο, ήτοι από 01/04 έως 30/09

- Τρία (3) πρωινά (07:00 – 15:00) ανά τριάντα (30) λεπτά.

- Τέσσερα (4) πλοία απογευματινά (15:00 – 23:00) ανά είκοσι (20) λεπτά εκ των οποίων το 4ο θα εκτελεί δρομολόγια 12:00 – 20:00.

- Ένα (01) πλοίο ρεπό, μετά το πέρας του πρωινού κύκλου δρομολογίων.

Εκτέλεση υπερωριών από 2ο - 3ο πρωινά (05:00 – 15:00), 1ο απογευματινό (15:00-02:30) και 2ο απογευματινό (15:00 – 00:30).

PreviousNext