Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και της Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης ΑΕ για τη μείωση των κομίστρων

Τετ, 26/07/2023 - 10:30
φωτό: ΚΤΕΛ Ξάνθης

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ενέκρινε:

Α) Τη με αριθμ. πρωτ. 208410/114187/05-07-2023 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ξάνθης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και της Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης ΑΕ για τη μείωση του κομίστρου στα ενδονομαρχιακά δρομολόγια της Π.Ε. Ξάνθης που παρουσιάζουν πολύ χαμηλή πληρότητα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.094,68€ (χρονικό διάστημα εφαρμογής: Σεπτέμβριος 2023 - Δεκέμβριος 2023). 

Β) Την ανάθεση σύμβασης για την παροχή συγκοινωνιακού έργου, στην Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης ΑΕ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προτίθεται να συνάψει σύμβαση με την Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης ΑΕ, προκειμένου να μειωθεί το κόμιστρο που καταβάλλουν οι επιβάτες στα οκτώ (8) ενδονομαρχιακά δρομολόγια που αναγράφονται στο υπ΄αριθμ. Πρωτ: 4269/13-2-2023 έγγραφο της Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης ΑΕ. 

Πρόκειται για τα παρακάτω δρομολόγια, που παρουσιάζουν πληρότητα κάτω του 20% και πρόκειται να καταργηθούν καθώς είναι οικονομικά ασύμφορη η πραγματοποίησή τους: 

1) Ξάνθη-Μέλισσα –Γκιώνα- Δάφνη – Μάγγανα- Δασοχώρι-Εράσμιο-Ηλιόπετρα-Κεντητή –Μικροχώρι-Άβατο-Δέκαρχο-Κυψέλη-Εξοχή –Ν. Αμισσό-Λεύκη-Ξάνθη (διανυόμενη απόσταση: 78 χλμ.) 

2) Ξάνθη-Κύρνος – Ορφανό- Εύλαλο- Όλβιο-Κρεμαστή –Αγ. Αθανάσιος –Θαλασσιά-Γαλάνη-Τοξότες-Τύμπανο-Πετροχώρι -Ξάνθη (διανυόμενη απόσταση: 70 χλμ.) 

3) Ξάνθη- Σέλινο-Συδινή-Πολύσιτος-Ξάνθη (διανυόμενη απόσταση: 46 χλμ.) 

4) Ξάνθη- Ωραίον- Κύκνος-Ξάνθη (διανυόμενη απόσταση: 59 χλμ. ) 

5) Ξάνθη- Εχίνος- Σάτρες-Ξάνθη (διανυόμενη απόσταση: 74χλμ.) 

6) Ξάνθη- Εχίνος- Θέρμες- Μέδουσα-Ξάνθη (διανυόμενη απόσταση: 101χλμ.) 

7) Ξάνθη- Κοτύλη- Δημάριο-Ξάνθη (διανυόμενη απόσταση: 95χλμ.) 

8) Ξάνθη- Καρυόφυτο-Πασχαλιά- Σταυροχώρι-Ιωνικά- Κομνηνά-Ξάνθη (διανυόμενη απόσταση: 114χλ.)

Η σύναψη σύμβασης κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής δεδομένης της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων, διότι θα επιτρέψει τη μετακίνηση των κατοίκων των απομακρυσμένων οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης από τον ένα οικισμό προς το άλλον αλλά και από-προς την πόλη της Ξάνθης. Θα αποτραπεί έτσι η γεωγραφική και η κοινωνική απομόνωση των οικισμών αυτών λόγω της επικείμενης κατάργησης των δρομολογίων. 

Επιπλέον κρίνεται επωφελής για περιβαλλοντικούς λόγους, διότι ενισχύει τη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έναντι της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων. Εξάλλου, τα έσοδα από τα κόμιστρα από τα συγκεκριμένα δρομολόγια μειώθηκαν κατά πολύ και λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η πολιτική μειωμένων κομίστρων θα συμβάλλει στην επαναχρησιμοποίηση των συγκεκριμένων δρομολογίων από ένα μέρος των επιβατών που έχουν στραφεί σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης λόγω της πανδημίας.