Τροχοί & TIR

Σύμβαση ΟΑΣΑ για αστικά δρομολόγια με λεωφορεία ΚΤΕΛ

Εγκρίθηκε από το υπ. Μεταφορών και ισχύει από χθες 29/11/22 η ανάθεση εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. (Περιφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μέσω υπογραφής σύμβασης
Τετάρτη 30/11/2022 - 11:26
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΚΤΕΛ Θηβών Α.Ε.
Φωτό: ΚΤΕΛ Θηβών Α.Ε.

Εγκρίθηκε από το υπ. Μεταφορών και ισχύει από χθες 29/11/22 η ανάθεση εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. (Περιφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μέσω υπογραφής σύμβασης, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, εκτέλεσης του καθοριζόμενου συγκοινωνιακού έργου στον συγκοινωνιακό φορέα με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

Τα εγκρινόμενα δρομολόγια αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ανέρχονται συνολικά, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονική περίοδο διάρκειας ενός (1) έτους, σε 22.303.195,67 οχηματοχιλιόμετρα. Σκοπός είναι η παροχή και περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που ανατέθηκαν από τον ΟΑΣΑ στην ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέρους του συγκοινωνιακού έργου στα υπεραστικά ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε., Ν. Εύβοιας Α.Ε. και Επαρχίας Θηβών Α.Ε.

Στη σύμβαση καθορίζονται οι όροι εκτέλεσης των γραμμών, δρομολογίων και οχηματοχιλιομέτρων, η εποπτεία, ο έλεγχος, το κόμιστρο, οι κυρώσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ανάθεση και εκτέλεση του ανωτέρω συγκοινωνιακού έργου.

PreviousNext