Τροχοί & TIR

Σύνδεση Τρικάλων - Πύλης με δύο γέφυρες στον Πηνειό

Ξεκινά η κατασκευή του οδικού τμήματος από την Περιφερειακή Τρικάλων έως τη Γέφυρα Καραβόπορου που ολοκληρώνει τον άξονα Τρικάλων – Πύλης. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, υπέγραψε τη σ
Τρίτη 12/04/2022 - 11:20
Κοινοποίηση στα Social Media

Ξεκινά η κατασκευή του οδικού τμήματος από την Περιφερειακή Τρικάλων έως τη Γέφυρα Καραβόπορου που ολοκληρώνει τον άξονα Τρικάλων – Πύλης. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού ένταξης 23.052.500 ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

«Υπογράψαμε τη σύμβαση ενός μεγάλου έργου που οδηγεί στην ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης των Τρικάλων με την Πύλη», δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. «Είναι ένα μεγάλο, ανθρώπινο έργο στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών της περιοχής, ένας δρόμος μοχλός ανάπτυξης για τη γρήγορη διακίνηση των εμπορευμάτων, την ενίσχυση του τουρισμού,  την τοπική οικονομία. Το έργο περιλαμβάνει δύο γέφυρες στον Πηνειό  ποταμό συνολικού μήκους 254 μέτρων.

Ειδικότερα, το συνολικό μήκος της νέας οδικής αρτηρίας, από τον ισόπεδο κόμβο με την Περιφερειακή οδό Τρικάλων έως και τον ισόπεδο κόμβο προς Δροσερό είναι 1,3 χιλιόμετρα και το μήκος του παράπλευρου οδικού δικτύου, διπλής κατεύθυνσης, είναι 2,35 χιλιόμετρα (δεξιά και αριστερά της αρτηρίας) και περιλαμβάνει:

• την κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,3km περίπου. Στην κύρια αρτηρία εφαρμόζεται διατομή β4ν* με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50m και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 17,00m, ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 20,00m αναλόγως των πλευρικών κατασκευών.

• την κατασκευή γέφυρας Πηνειού στη ΧΘ: 1+300,46, μήκους 143,50m πέντε ανοιγμάτων (16,2 m +3x33,70m+26,20 m). Γέφυρα για τη διέλευση των δύο ανεξάρτητων κλάδων της αρτηρίας.

• την κατασκευή σύμμικτης γέφυρας Πηνειού στη ΧΘ: 1+300,46, μήκους 101,10m τριών ανοιγμάτων (55m+33m+55m ). Γέφυρα για τη διέλευση παράπλευρου της αρτηρίας.

• την κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά τη φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,35km και κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά τη φορά χιλιομέτρησης μήκους 1,00km περίπου. Οι παράπλευροι οδοί θα έχουν διατομή ε2 με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας, πλάτους 3,00 ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 6,50m.

• την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη θέση Καραβοπόρου (μορφής «σταυρού»).

• την προσαρμογή της αρτηρίας στους υφιστάμενους κόμβους με κατάλληλη διαμόρφωσή τους (διεύρυνσή τους) για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας της κυκλοφορίας.

Οφέλη

Με την κατασκευή του έργου επιλύονται αρκετά προβλήματα της περιοχής και συγκεκριμένα:  

- Ολοκλήρωση του τμήματος της Ε.Ο 30 από τον περιφερειακό δακτύλιο Τρικάλων έως την παράκαμψη της Πύλης.

- Με την κατασκευή παράπλευρων οδών διπλής κατεύθυνσης εξασφαλίζεται η άνετη και ομαλή επικοινωνία και εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και περιοχών.

- Η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, λόγω της τήρησης των προδιαγραφών των ισχυουσών ΟΜΟΕ, των επιλεγμένων διατομών του έργου και των Σ.Α.Ο. εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια

- Η νέα γέφυρα Πηνειού θα εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας της Ε.Ο, ενώ η υφιστάμενη γέφυρα θα αντικατασταθεί με νέα για να εξυπηρετήσει τη Βόρεια παράπλευρη οδό, η χάραξη της οποίας  συνεχίζεται μέχρι τον κόμβο Δροσερού, όπου συνδέεται με την αντίστοιχη παράπλευρη οδό του επόμενου τμήματος  της Ε.30

- Με την ολοκλήρωση κατασκευής του εν λόγω οδικού τμήματος θα εξασφαλιστεί η ταχεία και ασφαλής σύνδεση των πόλεων Τρικάλων και Πύλης και τουριστικών περιοχών ορεινών όγκων.

- Σε κάθε περίπτωση μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μείωση της χρονοαπόστασης, αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, μείωση του κόστους μεταφοράς, προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των καυσαερίων, σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων με το διεθνές δίκτυο μεταφορών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.

PreviousNext