Συνέχιση της εκμετάλλευσης όλων των φορτηγών από τους συνταξιούχους. Επανάληψη γνωστοποίησης

Τρί, 14/02/2023 - 14:09

Για την ενημέρωση των κατά τόπους Υπηρεσιών του υπ. Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποιείται παλαιότερη εγκύκλιος (16/4/21) σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της εκμετάλλευσης φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης μετά τη συνταξιοδότηση.

Έτσι με χθεσινή εγκύκλιο (16086/2023) το υπουργείο Μεταφορών ενημερώνει τις Υπηρεσίες Μεταφορών ότι:

«Πρόσωπα, τα οποία καθίστανται συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, ως αυτοκινητιστές ή μέτοχοι λεωφορείων δημοσίας χρήσης, δύνανται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να διατηρούν και μετά τη συνταξιοδότησή τους την κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση δύο (2) αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης φορτηγού ή λεωφορείου ή ποσοστά σε αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης της ίδιας κατηγορίας ή διαφόρων κατηγοριών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσοστό δύο (2) ολόκληρων αυτοκινήτων Δ.Χ.».

Εκμετάλλευση όλων των ΦΔΧ

"Με την ως άνω Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζεται πως η ρύθμιση του άρθρου 47 δεν συμπεριλαμβάνει τους αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότησή τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους".

Εμείς να σημειώσουμε ότι η παραπάνω γνωστοποίηση επαναλαμβάνεται και σήμερα επειδή αρκετές υπηρεσίες μένουν στο γράμμα του νόμου 4784/21 όπου στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 γίνεται λόγος για "δύο αυτοκίνητα ΔΧ" αγνοώντας τη διευκρίνιση της εγκυκλίου ότι για τα φορτηγά ισχύει η εκμετάλλευση όλων των ΦΔΧ.