Στη φορολογική δήλωση για το έτος 2020, τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι Μηχανημάτων Έργων θα πρέπει αυτά τα Μ.Ε. να δηλωθούν, όπως ορίζει η πρόσφατη (27/05/21) απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε ειδική φόρμα «Δήλωσης Κατοχής Μηχανημάτων Έργων» αναφέρεται το μηχάνημα, ο αρ. κυκλοφορίας του, η ισχύς του σε ιπποδύναμη (HP) και το ποσοστό της ιδιοκτησίας (%). Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Ακολουθεί η λίστα των Μ.Ε.

1

2